Pre-Impressió i Gravació

El nostre departament de fotomecànica incorpora les tecnologies més avançades per tal d’adaptar els dissenys facilitats pels nostres clients a la impressió en huecogravat.

Màxima fiabilitat

Establim contacte directe amb els nostres clients o els seus dissenyadors o creatius per fer aquesta tasca imprescindible amb la màxima fiabilitat i el mínim temps possible. D’aquesta manera, realitzem les proves digitals per tal d’obtenir l’aprovació del client prèvia a la gravació dels cilindres.

Procés de Fabricació. Pre-Impressió i Gravació PRE-PRINTING AND ENGRAVING: photomechanics department

Qualitat òptima

Un cop obtinguda l’aprovació, iniciem la gravació de cilindres de Huecogravat fent servir les últimes tecnologies en gravació que permeten assolir una qualitat òptima alhora que ofereixen una gran fiabilitat.